Infolinka: 0915 648 588 (Po-Pi 08:00 - 19:00 | So 08:00 - 13:00)
Eshop zľava: 10% na všetko

Nákupom v eshope získate zľavu 10% na celý nákup oproti nákupu v kamennej predajni.


Zľava bude započítana v košíku na celú sumu nákupu.

Rybárske potreby Ryba
Tovar skladom
odosielame do 24h
0 ks

Reklamácia / vrátenie tovaru

Ako postupovať pri reklamovaní, alebo vrátení zakúpeného tovaru?

Ak sa vyskytne prípadná reklamácia tovaru, často sa pýtate, aký je ďalší postup a ako správne tovar reklamovať. Či už ide o bežnú reklamáciu, alebo vrátenie tovaru, tu je jednoduchý a overený návod, ako postupovať tak, aby bola vaša žiadosť čo najskôr spracovaná a vybavená.

1. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vymeniť, alebo vrátiť, kliknite na odkaz Reklamácia/Výmena/Vrátenie a vyplňte formulár.

2. Ak ste nakupovali v eshope ako zaregistrovaný zákazník a boli ste prihlásení do svojho konta, kliknite vo svojom konte na kartu Moje objednávky, vyhľadajte potrebnú objednávku a kliknite na možnosť Reklamácia, výmena, vrátenie. Následne budete presmerovaní do nového okna, kde upresníte, čo chcete s objednávkou spraviť a vyplníte všetky potrebné informácie, bez ktorých nemôže byť vaša žiadosť odoslaná na posúdenie.

K potrebnému formuláru sa môžete dostať aj kliknutím na odkaz Reklamácia, výmena, vrátenie, ktorý nájdete dole v pätičke stránky.

Po odoslaní formulára vám príde email s priloženým .PDF súborom, ktoré je potrebné vytlačiť a vložiť do zásielky spolu s tovarom. PDF súbor je možné stiahnuť aj priamo v okne na stránke, hneď po odoslaní formuláru.

3. Ak ste nakupovali v eshope ako nerezaregistrovaný zákazník, v potvrdzovacom emaile, ktorý sme vám odoslali po vytvorení objednávky, nájdete číslo objednávky. Toto číslo aj spolu s vašou emailovou adresou (na ktorú bola objednávka spravená) je potrebné zadať do formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze - Reklamácia, výmena, vrátenie. Následne budete presmerovaní do nového okna, kde upresníte, čo chcete s objednávkou spraviť a vyplníte všetky potrebné informácie, bez ktorých nemôže byť vaša žiadosť odoslaná na posúdenie.

Po odoslaní formulára vám príde email s priloženým .PDF súborom, ktoré je potrebné vytlačiť a vložiť do zásielky spolu s tovarom. PDF súbor je možné stiahnúť aj priamo v okne na stránke po odoslaní formuláru.

4. Ak ste nakupovali ako zákazník v našej kamennej predajni a hľadáte bežný formulár na Reklamáciu, výmenu, alebo vrátenie, nájdete ho na tomto odkaze: https://www.rybarskepotrebyryba.sk/download/formular_reklamacia.pdf.

5. Či už ide o opravu produktu, výmenu, alebo vrátenie, je potrebné, aby ste všetky dôvody podania žiadosti vyplnili a uviedli do reklamačného formuláru vrátane vašich osobných údajov.

6. Tovar je potrebné riadne zabaliť a poslať na adresu predajne:
Rybárske potreby RYBA
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava


alebo priniesť osobne aj spolu s vyplnenými reklamačným formulárom priamo k nám do kamennej predajne RYBA v Trnave.

7. Do balíka nezabudnite vložiť, alebo priniesť doklad o zakúpení tovaru (faktúra/pokladničný blok).

Pred reklamáciou, alebo výmenou, odporúčame prečítať si celé znenie obchodných podmienok, konkrétne nasledovnú časť:Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) Rybarskepotrebyryba.sk neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
   1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
   2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
   3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
   4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
   5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
   1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
   2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
   3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
   4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
   5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

15. V prípade, že nakupujúci spravil nákup, kde sa nachádza k objednávke aj darček a následne chce nakupujúci svoju objednávku vrátiť, musí vrátiť aj priložený darček k nákupu.

16. V prípade, že nakupujúci spraví nákup s priloženým darčekom a neskôr sa rozhodne časť tovaru vrátiť, musí nakupujúci vrátiť aj priložený darček k objednávke, ak celková hodnota objednávky klesla pod určitú cenovú hladinu, od ktorej sa môže priložiť darček k nákupu.

17. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

18. Kontakt Pneumato s.r.o., M. Koperníka 36, 917 01 Trnava, info@rybarskepotrebyryba.sk